Headerafbeelding

         

 

          ...Sluit je ogen en keer naar binnen

          Geef het eeuwige Zelf een kans

          zich te ontvouwen in een wereld

          die vol Warmte, Liefde en Licht is...

Gerda Keijsers

Welkom

Wij, Gerda en Lia, willen jou een warm welkom heten op de site van Stichting Patriciërshuis. Wij zijn twee mensen die hier met hart en ziel ons werk doen. Als we om ons heen kijken dan zien we hoe de mens afgescheiden is geraakt van zichzelf, van zijn gevoelens, van de Ziel, van het Goddelijke. Wij zien hoe steeds meer het denken de wereld regeert. Hoe de wetenschap heilig is geworden: de Heilige Koe van deze wereld. Denken regeert, geld regeert, afgescheidenheid regeert. En de mens wordt er niet gelukkiger van.

Wij kunnen en hoeven de wereld niet te veranderen. De wereld daagt ons uit om zelf de verandering die wij willen zien in de wereld te gaan zijn. Wij doen dat door binnen die wereld een veld te creëren, een huis, een centrum, dat een oase kan vormen voor mensen die weer in verbinding willen komen met hun gevoel, hun Ziel, hun diepe Weten.  Op die manier die ene die bij ons komt stimulerend om te veranderen en die verandering weer in zijn wereld te gaan zijn.  En ieder mens die weer in contact staat met zijn Ziel zal zijn omgeving  aanraken en op zijn eigen unieke manier een bijdrage leveren aan een meer bezielde wereld.

Bij ons kun je een weg gaan, jouw speciale unieke weg, een weg die je naar binnen voert, naar het Zijn, naar daar waar de afgescheidenheid ophoudt te bestaan. Een weg waar geen landkaarten van zijn, die voor ieder individu anders is en waar je soms wel even een gids kunt gebruiken. Een gids, die je bij kan lichten op dat Pad, omdat hij dat Pad kent en gegaan is. Het Pad van de Ziel.

Wij willen je met raad en daad terzijde staan. Wij zijn er helemaal voor de mensen die deze weg willen gaan. Ga naar binnen op onze site en als je voelt dat jij deze weg ook wil gaan, neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom!                                                                 

Gerda en Lia van het Patriciërshuis